Stalno predstavništvo RS pri Uradu ZN v Ženevi /O predstavništvu /Veleposlanik /

Veleposlanik, Stalni predstavnik, Predsednik Sveta OZN za človekove pravice

Vojislav Šuc
T: + 41 22 716 17 80
E: vojislav.suc(at)gov.si
 

Spoštovani obiskovalci spletne strani,
ob mojem prevzemu vodenja Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Uradu OZN v Ženevi smo si skupaj s sodelavci zadali za cilj, da poskušamo s konkretnimi projekti in pobudami okrepiti sodelovanje Slovenije s sistemom OZN in skozi to sodelovanje čimbolj izkoristiti možnosti in potenciale, ki jih mednarodne organizacije v Ženevi nudijo svojim članicam.

Med glavnimi cilji v naslednjih nekaj letih je članstvo Slovenije v Svetu za človekove pravice od leta 2016-2018, kjer bo naša država sooblikovala in krepila standarde in uresničevanje človekovih pravic v svetu ter hkrati povratno nadgrajevala spoštovanje človekovih pravic v lastni državi. Predvsem se bomo zavzemali, da mednarodna skupnost čim večjo pozornost posveti ranljivim skupinam, kot so otroci, ženske, starejši, torej tistim vprašanjem, kjer smo že do sedaj bili v mednarodni skupnosti razpoznavni in aktivni. Skozi članstvo v Svetu za človekove pravice bo Slovenija še naprej gradila identiteto države, ki postavlja spoštovanje človekovih pravic v sam center globalnega, pa tudi lastnega razvoja, v vseh njegovih razsežnostih in segmentih, kajti brez spoštovanja človekovih pravic ni dolgoročne politične in posledično tudi ne gospodarske stabilnosti, ki sta predpogoj za vzdržen razvoj v svetu.

Na področju ekonomske diplomacije si bomo prizadevali za uveljavljanje naših interesov v Svetovni trgovinski organizaciji (WTO), kjer svoja stališča usklajujemo z ostalimi članicami EU. V Svetovni organizaciji za intelektualno lastnino (WIPO) se bomo zavzeli za podporo in pomoč pri uveljavljanju sodobnih konceptov intelektualne lastnine v Sloveniji, ki je ključni element pri inovacijah in razvoju celotnega gospodarskega sektorja. Na znanstvenem področju bomo posebno pozornost namenili Evropskemu centru za jedrske raziskave (CERN) in vzpodbudili nadaljevanje pogajanj za članstvo Slovenije v tej svetovno pomembni ustanovi, ki svojim članicam zagotavlja dostop do znanstvenih dosežkov pa tudi konkretno sodelovanje v različnih visokotehnoloških projektih.

Seveda pa naše predstavništvo še naprej ostaja stičišče preko katerega redno poteka utečeno sodelovanje pristojnih resorjev slovenske vlade s Svetovno zdravstveno organizacijo, Mednarodnim uradom za delo ter drugimi mednarodnimi organizacijami s sedežem v Ženevi.

Slovenija bo, v skladu s svojimi zmogljivostmi še naprej podpirala humanitarne organizacije Mednarodni rdeči križ(ICRC), Visokega komisarja za begunce(UNHCR) in Mednarodno organizacijo za migracije (IOM) pri oskrbi beguncev in razseljenih oseb. Tudi sami smo v času balkanske vojne izkusili posledice humanitarnih katastrof in sprejeli veliko število beguncev.

Pri razorožitvenih naporih želi Slovenija pomagati na tistih segmentih, kjer imamo izkušnje in znanje, predvsem na področju izvajanja Konvencije o prepovedi protipehotnih min, saj se s proti minskimi dejavnostmi v Sloveniji že več kot desetletje ukvarja Ustanova za človekovo varnost - ITF. Podobno, na podlagi izkušenj, želimo prispevati pri izvajanju Konvencije o kasetnem strelivu, sicer pa tudi tvorno sodelovati pri pomembnih vprašanjih jedrske in konvencionalne razorožitve, ki so na dnevnem redu Konference za razorožitev (CD).

Veleposlanik Vojislav Šuc je 17. januarja 2014 predal poverilna pisma Michaelu Møllerju, v.d. generalnega direktorja Urada OZN v Ženevi. 4. decembra 2017 je bil veleposlanik izvoljen na mesto predsednika Sveta OZN za človekove pravice, ki mu predseduje v letu 2018.

Življenjepis

Rojen 1. junija 1954
1982 – diplomiral na Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani, diplomirani politolog
1982 – zaposlen v Zveznem sekretariatu za zunanje zadeve
1986 – sekretar za človekove pravice in razorožitev, Stalna misija SFRJ pri OZN – Ženeva
1990 – prvi sekretar, Oddelek za KVSE, Zvezni sekretariat za zunanje zadeve
1991 – pridruži se slovenski diplomatski službi
1992 – svetovalec v Sektorju za multilateralne zadeve, Ministrstvo za zunanje zadeve RS
1993 – podsekretar, vodja Sektorja za multilateralne zadeve, Ministrstvo za zunanje zadeve RS
1996 – državni podsekretar, vodja Sektorja za multilateralne zadeve, Ministrstvo za zunanje zadeve RS
1996 – generalni konzul RS v New Yorku
2000 – pooblaščeni minister, vodja Sektorja za Severno in Latinsko Ameriko ter Karibe, Ministrstvo za zunanje zadeve RS – predsednik Upravnega odbora Mednarodne fundacije za razminiranje (ITF)
2006 – veleposlanik RS na Švedskem, Finskem, v Latviji in Estoniji
2010 – vodja Diplomatskega protokola, Ministrstvo za zunanje zadeve RS

Tuji jeziki: angleško, francosko, italijansko, srbsko in hrvaško
Poročen, dva otroka