Stalno predstavništvo RS pri Uradu ZN v Ženevi /O predstavništvu /Osebje veleposlaništva /

Osebje veleposlaništva

Tomaž Mencin, namestnik stalnega predstavnika, veleposlanik za človekove pravice (življenjepis) 
Tel: (+) 41 22 716 17 88
E-pošta:
tomaz.mencin(at)gov.si

Jelka Travnik, namestnica stalnega predstavnika, pooblaščena ministrica
Področje razorožitve, dela, zdravstvenih zadev in telekomunikacij
Tel: (+) 41 22 716 17 82
E-pošta:
jelka.travnik(at)gov.si

Maja Šmid, svetovalka 
Humanitarne zadeve, WMO, UNECE, CERN
Tel: (+) 41 22 716 17 83
E-pošta:
maja.smid(at)gov.si

Špela Košir, svetovalka, vodja pisarne predsednika Sveta OZN za človekove pravice
Področje človekovih pravic
Tel: (+) 41 22 716 17 85
E-pošta:
spela.kosir(at)gov.si

Špela Kučan, svetovalka
Področje ekonomskih in trgovinskih zadev (WTO, WIPO, UNCTAD)
Tel: (+) 41 22 716 17 52
E-pošta:
spela.kucan(at)gov.si

Klemen Ponikvar, svetovalec
Področje človekovih pravic, kandidature, javna diplomacija
Tel: (+) 41 22 716 17 84
E-pošta
klemen.ponikvar(at)gov.si

Urša Ponikvar, prva sekretarka
Področje človekovih pravic
Tel: (+) 41 22 716 17 54
E-pošta
ursa.ponikvar@gov.si 

Urška Učakar, tretja sekretarka
Področje človekovih pravic
Tel: (+) 41 22 716 17 51
E-pošta
urska.ucakar(at)gov.si 

Rima Barsoum, sodelavka
Tel: (+) 41 22 716 17 88
E-pošta: rima.barsoum(at)gov.si

Dunja Janežič, administrativna atašejka
Tel:(+) 41 22 716 17 87
E-pošta:
dunja.janezic(at)gov.si

Tina Vidmar, osebna asistentka veleposlanika, Pisarna predsednika Sveta OZN za človekove pravice
Tel: (+) 41 22 716 17 88
E-pošta: tina.vidmar(at)gov.si

Bojan Janežič, voznik
Tel:(+) 41 22 716 17 89
E-pošta:
bojan.janezic(at)gov.si