Stalno predstavništvo RS pri Uradu ZN v Ženevi /O predstavništvu /Osebje veleposlaništva /

Osebje veleposlaništva

Jelka Travnik, namestnica stalne predstavnice, pooblaščena ministrica
Področje razorožitve, dela, zdravstvenih zadev in telekomunikacij
Tel: (+) 41 22 716 17 82
E-pošta:
jelka.travnik(at)gov.si

Irina Goršič, pooblaščena ministrica
Področje humanitare, migracije, UNECE, ICRC
Tel: (+) 41 22 716 17 83
E-pošta:
irina.gorsic(at)gov.si

Špela Kučan, svetovalka
Področje ekonomskih in trgovinskih zadev (WTO, WIPO, UNCTAD)
Tel: (+) 41 22 716 17 52
E-pošta:
spela.kucan(at)gov.si

Klemen Ponikvar, svetovalec
Področje človekovih pravic, kandidature, javna diplomacija
Tel: (+) 41 22 716 17 84
E-pošta
klemen.ponikvar(at)gov.si

Urška Učakar, tretja sekretarka
Področje človekovih pravic
Tel: (+) 41 22 716 17 51
E-pošta
urska.ucakar(at)gov.si 

Dunja Janežič, administrativna atašejka
Tel:(+) 41 22 716 17 87
E-pošta:
dunja.janezic(at)gov.si

Tina Vidmar, administratorka
Tel: (+) 41 22 716 17 88
E-pošta: tina.vidmar(at)gov.si

Bojan Janežič, voznik
Tel:(+) 41 22 716 17 89
E-pošta:
bojan.janezic(at)gov.si