Stalno predstavništvo RS pri Uradu ZN v Ženevi /Novice /
11.10.2016  

5. mednarodni dan deklic

Ljubljana, 11. oktober 2016 – Danes poteka peti mednarodni dan deklic, ki je posvečen spodbujanju napredka na podlagi zbiranja in analize podatkov o položaju deklic. Letošnji mednarodni dan poteka pod sloganom "Napredek deklic = napredek ciljev: Gibanje za zbiranje podatkov relevantnih za deklice" (Girls' Progress = Goals' Progress: A Global Girl Data Movement).

11. oktober je za mednarodni dan deklic proglasila Generalna skupščina OZN leta 2011 z namenom priznanja pravic deklic in prepoznavanja edinstvenih izzivov, s katerimi se deklice soočajo. Po podatkih ZN je na svetu več kot milijarda deklic mlajših od 18 let.

Letošnja tema mednarodnega dne deklic je posvečena doseganju ciljev trajnostnega razvoja, iz katerih izhaja zavezanost k enakosti spolov. Deklice po vsem svetu so vsakodnevno diskriminirane in v slabšem položaju kot dečki - izključno zaradi dejstva, ker so otroci in ker so ženske. Poglavitni razlog za skrb predstavljajo tradicije, ki temeljijo na predsodkih o spolih ter narekujejo vloge in navade, ki so krivične do deklic.

Mednarodni dan deklic je letos posebej osredotočen na krepitev ozaveščanja, da zbiranje in analiza podatkov razvrščenih po spolu ter z različnih področij prispevata k seznanjenju odločevalcev o možnostih in izzivih deklic. Prav tako predstavljata podlago za iskanje ustreznih rešitev za težave, s katerimi se deklice najpogosteje soočajo.

Ob zavedanju pomembne vloge deklic Slovenija v svojih zunanjepolitičnih aktivnostih redno opozarja na njihov ustrezen položaj, ko gre za vprašanja pravic in dobrobiti otrok ter pravic in opolnomočenja žensk.