Stalno predstavništvo RS pri Uradu ZN v Ženevi /Novice /
16.10.2016  

16. oktober - Svetovni dan hrane

Ljubljana, 16. oktober – Namen letošnjega obeleževanja Svetovnega dne hrane je poudariti nujnost sprememb v proizvodnji hrane in kmetijstvu tako z vidika prilagajanja na podnebne spremembe kot tudi zmanjševanja njihovih negativnih posledic na zagotavljanje prehranske varnosti. Letošnji dan poteka pod sloganom »Podnebje se spreminja. Hrana in kmetijstvo se morata temu prilagoditi« (Climate is changing. Food and agriculture must too.)

Vse večji vplivi sprememb v podnebju presegajo okoljska vprašanja in se tudi v okviru zunanjepolitičnih tem vse širše obravnavajo z vidika trajnostnega razvoja in zagotavljanja svetovne varnosti.

Povezovanje problematik podnebnih sprememb, kmetijstva ter prehrane narekuje tudi nova globalna Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030, ki predstavlja zgodovinski mejnik v mednarodni skupnosti pri naslavljanju nadaljnjega razvoja. Med sprejetimi cilji trajnostnega razvoja se prepletajo trajnostno kmetijstvo, prehranska varnost, odprava lakote, varovanje okolja in omejenih naravnih virov, biotska raznovrstnost ter prilagajanje in blaženje podnebnih sprememb. Zaradi multidimenzionalne narave podnebnih sprememb tudi uresničevanje Pariškega sporazuma zahteva celostno obravnavo soočanja z njimi.

Da je pri izvajanju navedenih ciljev potrebno ubrati horizontalno in trajnostno pot, se zaveda tudi Slovenija. S pobudo za razglasitev Svetovnega dne čebel se v mednarodni skupnosti ne predstavlja zgolj kot država z dolgoletno in zavidljivo tradicijo čebelarstva, temveč tudi kot država, ki želi širšo javnost opozoriti na pomembno vlogo čebel in drugih opraševalcev pri zagotavljanju svetovne varnosti pri preskrbi s hrano ter doseganju ciljev trajnostnega razvoja. Tudi zaradi posledic podnebnih sprememb so pogoji za njihov obstoj in razvoj vse slabši, kar terja globalno ukrepanje. Od opraševanja je namreč odvisna kar tretjina vse pridelane hrane na svetu.