Stalno predstavništvo RS pri Uradu ZN v Ženevi /Novice /
17.10.2016  

Svetovni dan boja proti revščini v znamenju vključevanja revnih

Ljubljana, 17. oktober – Danes obeležujemo mednarodni dan boja proti revščini, ki predstavlja enega temeljnih razvojnih izzivov v svetu. Pod letošnjim sloganom "Prehod od ponižanja in izločitve do vključevanja: Odprava revščine v vseh oblikah" (Moving from humiliation and exclusion to participation: Ending poverty in all its forms) je posebna pozornost posvečena vključevanju revnih v procese odprave revščine. Slovenija se s projekti mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči pridružuje mednarodnim prizadevanjem za odpravo revščine in implementacijo ciljev trajnostnega razvoja.

Mednarodni dan boja proti revščini je z namenom ozaveščanja in promocije aktivnosti zmanjševanja revščine po svetu leta 1992 razglasila Generalna skupščina Organizacije združenih narodov. Posvečen je vključevanju 836 milijonov ljudi, ki živijo v skrajni revščini, v aktivnosti mednarodne skupnosti namenjene doseganju trajnostnega razvoja na vseh ravneh. Boj proti revščini ostaja prioriteta tudi v okviru Agende za trajnostni razvoj do leta 2030. Agenda s svojimi 17 cilji trajnostnega razvoja predvideva doseganje trajnostnega razvoja na univerzalen način in ob aktivnem vključevanju vseh deležnikov.

Letošnji mednarodni dan poteka pod sloganom "Prehod od ponižanja in izločitve do vključevanja: Odprava revščine v vseh oblikah" (Moving from humiliation and exclusion to participation: Ending poverty in all its forms) in je namenjen ozaveščanju o različnih dejavnikih in dimenzijah revščine ter pomenu vključevanja revnih v procese odprave revščine. Slogan hkrati odraža prvega izmed ciljev trajnostnega razvoja, ki stremi k odpravi vseh oblik revščine povsod po svetu.