Stalno predstavništvo RS pri Uradu ZN v Ženevi /Novice /
27.02.2017  

Pričetek 34. zasedanja Sveta OZN za človekove pravice

Ljubljana/Ženeva, 27. februar 2017 – Danes se v Ženevi začenja 34. redno zasedanje Sveta OZN za človekove pravice (SČP), ki se ga bo v ministrskem delu zasedanja udeležil minister za zunanje zadeve Karl Erjavec. Slovenija bo na zasedanju največ pozornosti namenjala otrokovim pravicam ter povezavam med človekovimi pravicami in okoljem.

Tokratno zasedanje, ki bo trajalo od 27. februarja do 24. marca, se začenja z visokim segmentom. V torek, 28. februarja, se ga bo udeležil minister za zunanje zadeve Karl Erjavec, ki bo v splošni razpravi na visoki ravni predstavil poglede Slovenije na aktualna dogajanja na področju človekovih pravic. Ob robu zasedanja bo opravil tudi vrsto dvostranskih pogovorov z visokimi sogovorniki.

Prve dni zasedanja bodo visoki udeleženci poleg splošnih aktualnih tem človekovih pravic naslovili še pomen sodelovanja na področju človekovih pravic za mednarodni mir in varnost ter povezave med smrtno kaznijo in mučenjem.

Zasedanje SČP se bo nadaljevalo na delovni ravni s panelno razpravo o podnebnih spremembah in otrokovih pravicah ter z razpravami z nosilci mandatov posebnih postopkov za vprašanja človekovih pravic in okolja, zagovornikov človekovih pravic, prodaje otrok in pravic pripadnikov manjšin in s posebnima predstavnicama generalnega sekretarja OZN za problematiko nasilja nad otroki in za otroke v oboroženih spopadih. Potekale bodo tudi razprave s posebnimi postopki za stanje človekovih pravic v posameznih državah, med drugim za Južni Sudan, Burundi, Mjanmar, Demokratično ljudsko republiko Korejo in Sirijo. SČP se bo posvetil tudi otrokovim pravicam, pravicam invalidov in problematiki rasne diskriminacije po svetu. Z visokim komisarjem OZN za človekove pravice pa bodo udeleženci razpravljali o njegovem letnem poročilu ter o stanju človekovih pravic v Ukrajini, Libiji in Gvineji.

Slovenija bo kot članica SČP (2016–18) soodločala o vseh pobudah, ki bodo predstavljene na zasedanju. Pri tem bo v skladu s svojimi prioritetami posebno pozornost posvečala zlasti pobudam in dogodkom v zvezi z otrokovimi pravicami, človekovimi pravicami in okoljem ter nekaterim najbolj perečim kršitvam človekovih pravic po svetu.

Skupaj s Kostariko, Marokom, Maldivi in Švico bo Slovenija predstavila letno resolucijo o človekovih pravicah in okolju, osredotočeno na povezave med ohranjanjem biotske raznovrstnosti in uveljavljanjem človekovih pravic. Skupaj z Avstrijo in Senegalom pa bo predložila resolucijo o pravicah pripadnikov manjšin, s katero bo med drugim obnovila mandat posebne poročevalke za manjšinska vprašanja, katere naloga je spodbujati uresničevanje pravic pripadnikov manjšin.