Stalno predstavništvo RS pri Uradu ZN v Ženevi /Novice /
12.07.2019  

Uspešen zaključek junijskega zasedanja Sveta OZN za človekove pravice

Ženeva, 12. julij 2019 - Zasedanje so zaznamovale tudi resolucije o stanju človekovih pravic po svetu. Svet za človekove pravice je s podporo Slovenije sprejel prvo resolucijo o situaciji na Filipinih, ki Urad visoke komisarke za človekove pravice pooblašča za pripravo poročila o stanju človekovih pravic v tej državi. Svet je prav tako obnovil mandate posebnih poročevalcev za Belorusijo, Eritrejo in Demokratično republiko Kongo, kar je podprla tudi Slovenija. Posebej pozdravljamo tudi obnovo mandatov neodvisnega izvedenca za preprečevanje diskriminacije in nasilja na podlagi spolne usmerjenosti in identitete ter delovne skupine za problematiko diskriminacije žensk in deklic.

Slovenija je med drugim sodelovala v splošni razpravi z visoko komisarko OZN za človekove pravice, splošni razpravi o stanju človekovih pravic po svetu ter v interaktivnih dialogih o Venezueli, Siriji, Ukrajini, Eritreji, pravicah žensk ter boju proti diskriminaciji na podlagi spolne usmerjenosti in identitete. Sodelovala je tudi v panelnih razpravah o položaju starejših žensk in vprašanju tehnične pomoči starejšim. Vsi nastopi slovenskih predstavnikov so dosegljivi na spletni strani stalnega predstavništva RS v Ženevi.

Skupaj s skupino držav prijateljic pravic starejših je Slovenija soorganizirala dva stranska dogodka o pravicah starejših, posvečena problematiki nasilja nad starejšimi ženskami ter vprašanju izobraževanja za preprečevanje diskriminacije na podlagi starosti.

Tako v nacionalnem svojstvu kot preko sodelovanja v okviru Evropske unije se je Slovenija vključevala tudi v pogajanja pobud, ki so bile predložene v odločanje Svetu.

Vrata znamenite dvorane človekovih pravic in zavezništva civilizacij se bodo za naslednje redno zasedanje Sveta ponovno odprla septembra.