Stalno predstavništvo RS pri Uradu ZN v Ženevi /Novice /
14.01.2017  

25 let mednarodnega priznanja Slovenije

Ljubljana, 15. januar 2017 – Na današnji dan, leta 1992, je večina držav takratne Evropske skupnosti priznala Republiko Slovenijo, s čimer je bila na simbolni ravni odprta pot priznanjem ostalih držav in vključitvi v mednarodno skupnost, kar je 22. maja 1992 predvsem potrdil sprejem v Organizacijo združenih narodov. Danes ima Slovenija vzpostavljene diplomatske odnose z več kot 180 državami.

Slovenijo so še pred današnjim datumom pred 25imi leti že priznale nekatere druge države: Hrvaška in Slovenija sta se vzajemno priznali 26. junija 1991, za tem pa so Slovenijo priznale še posamezne na novo osamosvojene baltske države (Litva, Latvija in Estonija) ter Gruzija, Ukrajina in Belorusija.

19. decembra 1991 je sledila zgodovinska napoved Zvezne republike Nemčije, Švedske in Islandije, ki so istega dne, kot prve zahodnoevropske države, najavile priznanje samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. Islandija je bila prva mednarodno priznana država, ki je Slovenijo formalno priznala že 19. decembra 1991, uradno priznanje Nemčije pa je začelo veljati 15. januarja 1992, ko je Slovenijo priznala tudi Evropska skupnost oziroma njene članice ter nekatere druge evropske države, vključno s sosedama Avstrijo in Madžarsko, 16. januarja pa jima je sledila še Italija.

Vatikan in San Marino sta Slovenijo priznala 13. oziroma 14. januarja 1992. Prve prekomorske države, ki so priznale Slovenijo, so bile Kanada 15. januarja ter Argentina, Avstralija, Čile, Nova Zelandija in Urugvaj 16. januarja. Rusija je Slovenijo priznala 14. februarja, 7. aprila 1992 je sledilo priznanje ZDA ter 27. aprila Kitajske. Do avgusta 1992 je Slovenijo priznalo že 92 držav. Prvi tuji državnik, ki je obiskal Slovenijo po priznanju s strani Evropske skupnosti je bil tedanji italijanski predsednik Francesco Cossiga, 17. januarja 1992. Danes ima Slovenija diplomatske stike z več kot 180 državami.

Kronologija mednarodnih priznanj Slovenije do 22. maja 1992:

26. 6. 1991 Hrvaška prizna Slovenijo

30. 7. 1991 Litva prizna Slovenijo

14. 8. 1991 Gruzija prizna Slovenijo

29. 8. 1991 Latvija prizna Slovenijo

25. 9. 1991 Estonija prizna Slovenijo

12. 12. 1991 Ukrajina prizna Slovenijo

19. 12 1991 Islandija prizna Slovenijo. Švedska in ZR Nemčija napovesta priznanje Slovenije

27. 12. 1991 Belorusija prizna Slovenijo 13. 1. 1992 Vatikan prizna Slovenijo 14. 1. 1992 San Marino prizna Slovenijo

15. 1. 1992 Avstrija, Belgija, Bolgarija, Danska, Francija, Irska, Luksemburg, Madžarska, Malta, Monako, Norveška, Poljska, Portugalska, Španija, Švica, Združeno kraljestvo priznajo Slovenijo. Slovenijo priznajo države članice Evropske skupnosti, s čimer začne veljati priznanje Nemčije.

15. 1. 1992 Kanada prizna Slovenijo

16. 1. 1992 Argentina, Avstralija, takratna Češkoslovaška, Čile, Italija, Lihtenštajn, Nova Zelandija, Švedska in Urugvaj priznajo Slovenijo

17. 1. 1992 Finska prizna Slovenijo

18. 1. 1992 Romunija prizna Slovenijo

21. 1. 1992 Albanija prizna Slovenijo

24. 1. 1992 Nizozemska in Brazilija priznata Slovenijo

27. 1. 1992 Paragvaj prizna Slovenijo

28. 1. 1992 Bolivija prizna Slovenijo

2. 2. 1992 Turčija prizna Slovenijo

12. 2. 1992 Makedonija prizna Slovenijo

14. 2. 1992 Rusija in Iran priznata Slovenijo

28. 2. 1992 Kirgiška republika prizna Slovenijo

3. 3. 1992 Kolumbija prizna Slovenijo

17. 3. 1992 Japonska in Peru priznata Slovenijo

18. 3. 1992 Libija prizna Slovenijo

19. 3. 1992 Bosna in Hercegovina prizna Slovenijo

24. 3. 1992 Moldova prizna Slovenijo

27. 3. 1992 Ciper prizna Slovenijo

2. 4. 1992 Republika Južna Afrika prizna Slovenijo

7. 4. 1992 ZDA priznajo Slovenijo

11. 4. 1992 Grčija prizna Slovenijo

14. 4. 1992 Nikaragva prizna Slovenijo

15. 4. 1992 Republika Koreja prizna Slovenijo

16. 4. 1992 Egipt in Izrael priznata Slovenijo

20. 4. 1992 Sudan prizna Slovenijo

21. 4. 1992 Združeni arabski emirati priznajo Slovenijo

24. 4. 1992 Alžirija prizna Slovenijo

25. 4. 1992 Tunizija prizna Slovenijo

27. 4. 1992 Kitajska prizna Slovenijo

28. 4. 1992 Oman prizna Slovenijo

1. 5. 1992 Tajska prizna Slovenijo

4. 5. 1992 Malezija prizna Slovenijo

5. 5. 1992 Filipini priznajo Slovenijo

6. 5. 1992 Venezuela prizna Slovenijo

8. 5. 1992 DLR Koreja prizna Slovenijo

11. 5. 1992 Indija, Maroko, Pakistan priznajo Slovenijo

15. 5. 1992 Singapur prizna Slovenijo

17. 5. 1992 Jordanija prizna Slovenijo

18. 5. 1992 Republika Zelenortski otoki prizna Slovenijo

19. 5. 1992 Bangladeš prizna Slovenijo

20. 5. 1992 Indonezija prizna Slovenijo

22. 5. 1992 Kuba in Mehika priznata Slovenijo in Slovenija postane 176. članica OZN