Stalno predstavništvo RS pri Uradu ZN v Ženevi /Novice /
15.09.2017  

Predstavitev poročila Globalnega visokega panela o vodi in miru

Ženeva, 14. septembra 2017 – Nekdanji predsednik republike, dr. Danilo Türk je v vlogi predsedujočega Globalnemu visokemu panelu o vodi in miru sodeloval na predstavitvi poročila panela, ki je kot neodvisno telo delovalo v obdobju dveh let in pripravilo poročilo s priporočili o vlogi vode kot dejavnika preprečevanja in ohranjanja miru v svetu, s čemer panel zaključuje svoj mandat.

V panelu so v neodvisnem svojstvu delovali predstavniki 15 držav sopobudnic, ki imajo pomembne strokovne in politične izkušnje s procesi, povezanimi z vodo in mirom (Estonija, Francija, Gana, Jordanija, Kambodža, Kazahstan, Kolumbija, Kostarika, Madžarska, Maroko, Oman, Senegal, Slovenija, Španija in Švica). 

      


Poročilo z naslovom "A Matter of Survival" se osredotoča na: 1. aktualne svetovne trende in učinke pomanjkanja vode; 2. vlogo vode v oboroženih konfliktih; 3. mednarodno vodno pravo in čezmejno vodno sodelovanje; 4. problematiko kvalitete in količine vode v svetu; 5. medsektorsko sodelovanje na področju upravljanja voda in vključujoče postopke odločanja; 6. finančne inovacije na področju vodnega sodelovanja; 7. nove mehanizme vodne diplomacije in 8. predstavlja svoja priporočila. Do celotnega poročila lahko dostopate s klikom na fotografijo spodaj!