Stalno predstavništvo RS pri Uradu ZN v Ženevi /Novice /
08.06.2016  

Okrogla miza "Deset let Sveta OZN za človekove pravice"

Ljubljana, 8. junij 2016 – Danes je Ministrstvo za zunanje zadeve skupaj s Fakulteto za družbene vede in Društvom OZN za Slovenijo organiziralo okroglo mizo, na kateri so udeleženci iz mednarodnih, akademskih in diplomatskih vrst ter predstavniki civilne družbe razpravljali o vlogi Sveta OZN za človekove pravice ter njegovi učinkovitosti, prednostih in pomanjkljivostih ob desetletnici njegovega delovanja.

Okroglo mizo je otvorila veleposlanica Sanja Štiglic, generalna direktorica za multilateralo, razvojno sodelovanje in mednarodno pravo na Ministrstvu za zunanje zadeve. V svojem nagovoru je predstavila nekatere dosežke in izzive za delo Sveta ter poudarila njegovo vodilno vlogo na področju človekovih pravic. Predstavila je vlogo Slovenije pri oblikovanju podobe Sveta, njene dosežke v času prvega članstva ter prednostne teme v obdobju 2016-2018, ko Slovenija vnovič zaseda mesto članice Sveta.

V razpravi so se panelisti opredelili do vloge, ki jo igra Svet v sistemu ZN na splošno in v povezavi z drugimi deležniki na področju človekovih pravic, ter njegove dosežke in izzivi v tem desetletnem obdobju. Razprava je izpostavila stališča Urada visokega komisarja ZN za človekove pravice, enega od nekdanjih predsednikov Sveta, predstavnika nevladne organizacije, ki deluje v Ženevi, članice Sveta in akademske sfere. Ocenili so, da zaradi svoje politične narave Svet, ki ga sestavljajo države z različnimi interesi, ne more idealno izpolnjevati svojega poslanstva in se zato včasih pojavijo pomisleki o njegovi učinkovitosti. Po drugi strani pa je razprava pokazala, da so možne izboljšave delovanja Sveta, ki bi lahko pripomogle k večji promociji, krepitvi in varstvu človekovih pravic po svetu.

Generalna skupščina OZN je Svet OZN za človekove pravice ustanovila 15. marca 2006. Ob desetletnici njegovega delovanja v mednarodni skupnosti potekajo številne razprave, ki so namenjene pregledu delovanja Sveta, njegovim uspehom in izzivom v prihodnje. Z današnjo okroglo mizo je želela tudi Slovenija, kot članica Sveta v obdobju 2016-2018, prispevati k tem razpravam.