Stalno predstavništvo RS pri Uradu ZN v Ženevi /Novice /
15.06.2016  

Ob mednarodnem dnevu ozaveščanja o nasilju nad starejšimi

Ljubljana, 15. junij 2016 – Svet na današnji dan obeležuje mednarodni dan ozaveščanja o nasilju nad starejšimi. Nasilje nad starejšimi je globalni pojav, ki letno vpliva na življenje milijonov starejših. Slovenija na mednarodni ravni za krepitev pravic starejših nastopa odločno, in sicer z ustanovitvijo skupine prijateljskih držav, ki se bo z namenom promocije ter zaščite pravic starejših srečevala ob robu Sveta OZN za človekove pravice v Ženevi.

Zaradi hitro starajoče družbe, ki naj bi do leta 2025 po podatkih OZN dosegla 1,25 milijarde, nasilje nad starejšimi postaja vse bolj pereča problematika. Obstaja vedno več kategorij zlorabe kot npr. fizična, spolna, psihična in finančna, izrazi pa se med drugim lahko v izgubi samostojnosti, doma, prihrankov, zdravja ter varnosti.

Mednarodni dan ozaveščanja o nasilju nad starejšimi je leta 2011 z namenom opozarjanja na tematiko razglasila Generalna skupščina OZN z resolucijo 66/127, ki jo je s kosponzorstvom podprla tudi Slovenija. Slovenija je s svojimi mednarodnimi aktivnostmi na področju promocije pravic starejših še vedno med najaktivnejšimi državami. Z današnjim dnem skupaj z Argentino ustanavlja skupino držav prijateljic, ki bo pravice starejših zastopala in krepila v okviru Sveta OZN za človekove pravice v Ženevi. Slovenija je že članica takšne skupine na sedežu OZN v New Yorku.