Stalno predstavništvo RS pri Uradu ZN v Ženevi /Novice /
14.09.2016  

Državna sekretarka Bavdaž Kuret na 33. zasedanju Sveta OZN za človekove pravice

Ženeva, 14. september 2016 – Državna sekretarka Darja Bavdaž Kuret se je v torek in sredo, 13. in 14. septembra, v Ženevi udeležila prvih dveh dni 33. zasedanja Sveta OZN za človekove pravice (SČP). Ob robu zasedanja je odprla razstavo o izobraževanju za človekove pravice in opravila več bilateralnih srečanj.

Prvi dan zasedanja je nagovorila SČP. V svojem nastopu je izpostavila zavezanost Slovenije delovanju SČP pri promociji človekovih pravic in preprečevanju njihovih kršitev. SČP se je v desetih letih obstoja uveljavil kot osrednje telo OZN na področju človekovih pravic. Pri tem je izpostavila vlogo univerzalnega periodičnega pregleda ter posebnih postopkov v okviru SČP.

V razpravi na visoki ravni ob 5. obletnici Deklaracije ZN o izobraževanju in usposabljanju za človekove pravice je državna sekretarka Bavdaž Kuret posebej izpostavila projekt "Naše pravice", v katerega je bilo doslej vključenih 185.000 otrok v 26 državah. Sodelovala je tudi na otvoritvi razstave "Opolnomočenje otrok: izobraževanje za človekove pravice", ki sta jo v prostorih Urada ZN v Ženevi postavili stalni predstavništvi Slovenije in Tajske.

Državna sekretarka se je v okviru udeležbe na SČP srečala tudi z neodvisno izvedenko za pravice starejših Roso Kornfeld-Matte ter sodelovala na stranskem dogodku na temo prihodnosti pravic starejših, ki ga je Slovenija soorganizirala s pisarno neodvisne izvedenke. V svojem nastopu je ponovila slovensko podporo sprejetju novega mednarodnopravnega instrumenta za pravice starejših oseb.

Ob robu zasedanja se je državna sekretarka Bavdaž Kuret srečala tudi z visokim komisarjem ZN za človekove pravice Zeidom Ra'adiom Al Husseinom. V ospredju pogovora so bila vprašanja naraščanja ksenofobije, nestrpnosti in sovražnega govora, ki jim visoki komisar v zadnjem obdobju namenja veliko pozornosti. Državna sekretarka Bavdaž Kuret je izpostavila aktivnosti, ki jih Slovenija izvaja na področju spodbujanja dialoga in strpnosti, tudi preko izobraževanja o človekovih pravicah. Kot primer je navedla učni list o pravicah otrok beguncev, ki je nastal s pomočjo MZZ in je namenjen slovenskim osnovnošolcem.

Opravila je tudi pogovor z visokim komisarjem ZN za begunce Filippom Grandijem, v katerem je izpostavila dobro sodelovanje Slovenije s visokim komisariatom za begunce, tudi v primeru nedavne migracijske krize. Slovenija je zavezana k reševanju begunske problematike v skladu z načeli solidarnosti in skupne odgovornosti. Ponovila je, da se Slovenija dosledno zavzema za iskanje rešitev v okviru EU in z državami v regiji. Izrazila je podporo okrepljenemu sodelovanju z državami izvora in tranzita s ciljem reševanja vzrokov migracijskih in begunskih tokov.

Zasedanje SČP se nadaljuje do 30. 9. 2016, Slovenija pa bo kot njegova članica aktivno delovala v razpravah in v pogajanjih o resolucijah skladno s svojimi prioritetami.