Stalno predstavništvo RS pri Uradu ZN v Ženevi /Novice /
28.09.2016  

Državna sekretarka Bavdaž Kuret v Evropskem parlamentu o pravicah starejših

Bruselj, 28. septembra 2016 – V prostorih Evropskega parlamenta v Bruslju je danes potekalo srečanje, na katerem je bila obravnavana problematika človekovih pravic starejših. Na srečanju, ki so ga soorganizirali poslanska skupina Evropske ljudske stranke (EPP), nevladna organizacija AGE Platform Europe in Evropska mreža nacionalnih institucij za človekove pravice (ENNHRI), je prevladalo mnenje o potrebi po oblikovanju nove konvencije namenjene starejšim osebam; gre za trenutno najbolj aktualno vprašanje v mednarodni skupnosti, ki zadeva prav to skupino prebivalstva. Srečanje je bilo namenoma časovno umeščeno neposredno pred 1. oktobrom, mednarodnim dnem starejših.

V razpravi je sodelovala državna sekretarka Darja Bavdaž Kuret kot predstavnica države članice EU, ki je oblikovanju zavezujočega mednarodnopravnega instrumenta najbolj naklonjena. Pravice starejših so v kontekstu človekovih pravic za Slovenijo ena prednostnih tematik. Prizadevamo si za odprto razpravo o specifičnih težavah, s katerimi se starejši soočajo pri uveljavljanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, in za iskanje ustreznih odgovorov nanje na globalni ravni. Slovenija trdno verjame, da bi mednarodna skupnost morala proučiti vse možne rešitve in med drugim obravnavati tudi potencial novega mednarodnega instrumenta.

Državna sekretarka je v svojem govoru izpostavila vse pomanjkljivosti obstoječih mednarodnih dokumentov, ki obravnavajo starejše in staranje. Staranje prebivalstva oz. demografski prehod je že vrsto let predmet študij, razprav in akcijskih načrtov v OZN (tudi konkretno v okviru specializiranih agencij in komisij OZN kot so ILO, WHO, UNECE) in drugih medvladnih ter regionalnih organizacijah ter forumih. Dejstvo pri vsem opravljenem delu ostaja, da je njegov osrednji poudarek ekonomske in socialne narave in da kljub temu opravljenemu delu nimamo mednarodno zavezujočega instrumenta, ki bi obravnaval celoten razpon človekovih pravic v kontekstu starejših oseb. Današnje srečanje ima posebno težo upoštevajoč vlogo in delo Evropskega parlamenta kot zagovornika človekovih pravic.

Slovenija bo še naprej aktivna v mednarodnih razpravah o pravicah starejših. Tako bo tudi v prihodnje podpirala delo Odprte delovne skupine ZN za staranje in neodvisne izvedenke Sveta ZN za človekove pravice za pravice starejših ter si prizadevala za čim širše mednarodno soglasje o nadaljnji poti na tem področju.