Stalno predstavništvo RS pri Uradu ZN v Ženevi /Novice /
30.09.2016  

Zaključilo se je 33. zasedanje Sveta OZN za človekove pravice

Ženeva, 30. september 2016 - Danes se zaključuje 33. zasedanje Sveta OZN za človekove pravice (SČP). Na zasedanju je bilo sprejetih 31 resolucij, med njimi tudi pomembna pobuda o stanju človekovih pravic v Burundiju. Slednja ustanavlja preiskovalno komisijo, ki bo natančneje preiskala sume kršitev človekovih pravic v državi. Svet je vnovič obsodil prelivanje krvi v Siriji in se zavzel za dosledno upoštevanje prekinitve ognja. Otvoritve zasedanja se je udeležila tudi državna sekretarka Bavdaž Kuret.

Z današnjim dnem se zaključuje 33. zasedanja SČP, od začetka leta je njegova članica tudi Slovenija. Tekom zasedanja se je Slovenija zavzemala za primerno vključevanje dogovorov iz agende OZN za trajnostni razvoj do leta 2030, posebej se je osredotočala na pravice žensk in ranljivih skupin.

Slovenija je v svojih izjavah izrazila zaskrbljenost nad položajem civilistov v Siriji, izrazila zaskrbljenost nad navedbami posebnega poročevalca za pravici do pitne vode in sanitacije o pomanjkanju dostopa do varnih sanitarij in higiene v šolah, ki negativno vpliva na pravico deklet do izobrazbe. Na zasedanju se je Slovenija zavzela tudi za univerzalno odpravo smrtne kazni in izrazila zaskrbljenost nad krčenjem prostora za delovanje civilne družbe.

Med pomembnejšimi pobudami, ki so bile med zasedanjem sprejete, velja omeniti pobudo o pravicah starejših. Slovenija je kot sopredsedujoča skupini prijateljev pravic starejših nudila podporo pri uspešnem sprejemu pobude, ki med drugim podaljšuje mandat neodvisni izvedenki za pravice starejših.

Sprejeta je bila tudi pobuda o stanju človekovih pravic v Burundiju, ki ustanavlja preiskovalno komisijo za Burundi. Mandat komisije bo osredotočen na preiskovanje sumov kršitev človekovih pravic na katere je z nedavno objavljenim poročilom opozorila skupina neodvisnih izvedencev OZN. Pogajanja o pobudi je vodila Evropska unija.

Prvih dveh dni zasedanja se je udeležila tudi državna sekretarka Bavdaž Kuret, ki je kot visoka dostojanstvenica nagovorila plenum SČP, skupaj s Tajsko je odprla razstavo o izobraževanju za otrokove pravice. Državna sekretarka je nastopila tudi na visokem panelu ob 5. obletnici sprejema Deklaracije o izobraževanju in usposabljanju za človekove pravice ter stranskem dogodku o pravicah starejših.