Stalno predstavništvo RS pri Uradu ZN v Ženevi /Novice /
02.10.2016  

Mednarodni dan starejših

Ljubljana, 1. oktobra 2016 – Pred 26 leti se je Generalna skupščina Združenih narodov odločila posvetiti 1. oktober za mednarodni dan starejših. Globalna demografska tranzicija danes potrjuje pomen in potrebo po tem, da se mednarodna skupnost, države, civilna družba in drugi deležniki bolj posvetijo vprašanju staranja družbe, oblikovanju razmer, ki omogočajo polno participacijo starejših oseb v družbi, in ustrezno priznajo njihov socialni, ekonomski in kulturni prispevek. Slovenija se v zvezi s tem zavzema za krepitev zaščite pravic starejših tudi v mednarodnopravnem okvirju.

V razpravah v mednarodnih forumih Slovenija izpostavlja potrebo po spoštovanju dostojanstva in človekovih pravic starejših. Menimo, da obstoječi temeljni mednarodni akti na področju človekovih pravic starejših oseb ne naslavljajo dovolj celovito in sistematično, zato se zavzemamo za nov mednarodni instrument, posvečen pravicam starejših. Junija letos je tako Slovenija skupaj z Argentino ustanovila skupino držav prijateljic, ki bo pravice starejših zastopala in krepila v okviru Sveta OZN za človekove pravice v Ženevi. Slovenija je prav tako članica takšne skupine na sedežu OZN v New Yorku.

Osrednji slogan letošnjega mednarodnega dneva starejših je Zavzemi se proti starostni diskriminaciji. Starostna diskriminacija je prevladujoč pristranski odnos do starejših, ki se v takšni ali drugačni obliki pojavlja v vseh družbah. Kaže se v individualno izraženih mnenjih, v institucionalnih praksah, v medijskem poročanju, kot tudi v splošnem odnosu družbe do staranja in starejših oseb. Starostna diskriminacija starejšim osebam onemogoča polno uveljavljanje njihovih pravic in udejstvovanje v socialnem, ekonomskem, kulturnem in političnem življenju. Slovenija si prizadeva za odpravo vseh oblik diskriminacije.