Stalno predstavništvo RS pri Uradu ZN v Ženevi /Novice /
04.10.2016  

Okrogla miza "Otroci migranti in begunci ter udejanjanje njihovih pravic pri vključevanju v lokalno okolje"

Ljubljana, 4. oktober 2016 –Ministrstvo za zunanje zadeve je včeraj organiziralo okroglo mizo, na kateri so tuji in domači gostje razpravljali o dobrih praksah pri vključevanju otrok beguncev in migrantov v lokalno okolje ter o izzivih, s katerimi se pri tem soočajo tako otroci sami kot vladne inštitucije in nevladne organizacije, ki jim želijo pomagati pri udejanjanju njihovih pravic. Z okroglo mizo smo med drugim želeli prispevati k vzdušju strpnosti in generiranju novih idej za ublažitev stiske otrok beguncev in migrantov.

Okroglo mizo je odprla v.d. generalne direktorice za multilateralo, razvojno sodelovanje in mednarodno pravo na Ministrstvu za zunanje zadeve ga. Sabina R. Stadler. V svojem nagovoru je spomnila, da so otroci najbolj ranljiva kategorija beguncev in migrantov in da je država dolžna varovati njihove človekove pravice. Pri tem je pomembno tudi, da se jim pomagamo s čim manj pretresi vključiti v lokalno okolje. Ga Stadler je predstavila tudi aktivnosti, ki jih na področju pravic in dobrobiti otrok izvaja Ministrstvo za zunanje zadeve, ter aktualno dogajanje v svetu na tem področju.

Sodelujoči v razpravi so se dotaknili različnih vidikov udejanjanja pravic otrok beguncev in migrantov pri njihovem vključevanju v lokalno okolje, med drugim mednarodnega in regionalnega okvira ter dobrih praks in izzivov iz Slovenije in tujine.

Na dogodku so med drugim sodelovali predstavniki Unicefa, Sveta Evrope, Varuha človekovih pravic RS, Slovenske filantropije in Ministrstva za notranje zadeve. Skupno sporočilo vseh je bilo, da si otroci begunci in migranti zaslužijo posebno skrb in pozornost. Tega se moramo zavedati vsi, s katerimi ti otroci prihajajo v stik.

Ob koncu razprave je bila predstavljena pobuda "My Piece for Peace".

Ministrstvo za zunanje zadeve z organizacijo okrogle mize sodeluje pri obeležitvi Tedna otroka®, projekta Zveze prijateljev mladine Slovenije, ki letos poteka pod naslovom "Svet, v katerem želim živeti".